Hver sigarett du velger
bort er en seier!

SPØRSMÅL OG SVAR OM RØYKING OG PASSIV RØYKING

HVA SKJER I KROPPEN NÅR MAN RØYKER?

Sigarettrøyk inneholder mer enn 6500 stoffer der omtrent 150 er bevist skadelige. Blant annet giftige tungmetaller og karbonmonoksid, som kan gi hjerte- og karsykdommer, og kreftfremkallende stoffer som benzen. Det oppstår flere kjemiske reaksjoner når en sigarett er tent. Når røyken så pustes inn, øker risikoen for skader i lungene. De skadelige stoffene transporteres også ut i kroppen sammen med blodet.

HVA SKJER NÅR MAN SLUTTER Å RØYKE?

Allerede 20 minutter etter at man har røyket en sigarett, begynner pulsen og blodtrykket å komme tilbake til et normalt nivå. Etter 12 timer er karbonmonoksidnivåene også normale igjen. Etter 2-12 uker begynner blodsirkulasjonen og lungefunksjonen å forbedres. Et røykestopp forbedrer kroppens følsomhet ovenfor insulin, og risikoen for hjerte- og karsykdommer reduseres. Selv smaks- og luktesansen din kommer til å forbedre seg. De store forandringene i kroppen tar litt lenger tid. Når man har vært røykfri i et år, har blant annet risikoen for hjerteinfarkt halvert seg, og etter 10 år har risikoen for lungekreft sunket til halvparten.

HVORDAN PÅ VIRKES KROPPEN AV PASSIV RØYKING?

At røyking er farlig, vet de fleste allerede. Men hvor farlig passiv røyking er har færre greie på. Hvis man utsettes for passiv røyking under en lenger periode, medfører det samme helserisiko som aktiv røyking. Den som røyker får ikke i seg hele sigaretter; den farlige røyken strekker seg også ut til omgivelsene. Det innebærer at risikoen for tobakksrelaterte sykdommer øker for de som lever med en røyker. Barn er ekstra følsomme.

 

 

Kjøp Zonnic her
Kjøp Zonnic her