Er det farligere med COVID-19 for røykere? | Zonnic
scroll-to-top
share-facebook
share-twitter
share-linkedin
share-email
share-facebook
share-twitter
share-linkedin
share-email
Koronavirus COVID 19 Og Røyking
Koronavirus COVID 19 Og Røyking

Koronavirus og røyking

Koronaviruset SARS-CoV-2 som forårsaker sykdommen COVID-19 og røykere er ingen god kombinasjon. 🦠

Røykere har ofte dårligere immunforsvar, lavere lungekapasitet og tyngre pust. Det forskes fortsatt mye på koronavirus og røyking, og det finnes ikke nok studier for å være sikker på at røykere har høyere risiko for å bli smittet av koronaviruset. Likevel er det mange indikasjoner på at det å røyke og korona er en dårlig kombinasjon. Mye tyder også på at røykere som rammes av COVID-19 kan få betydelig verre symptomer enn ikke-røykere.

Ettersom viruset setter seg i luftveiene og lungene, kan det ramme røykere betydelig hardere enn ikke-røykere.

Det positive er at du kan forbedre immunforsvaret og pusten din svært raskt etter at du har sluttet å røyke. Hvis du har vurdert å slutte å røyke, kan dette være en god anledning.

Alt om koronavirus-covid-19-og-røykning

Alt om koronavirus COVID-19 og røyking

Er det farligere med COVID-19 for røykere?

Studier viser at risikoen for å bli alvorlig rammet av koronasmitte kan være betydelig høyere for røykere. 🚬

Sammenhengen mellom COVID-19 og røyking kan også være en av årsakene til at menn er rammet hardere enn kvinner i Kina og Italia. Tallene for røyking i Italia har ligget ganske stabilt de siste årene, og man ser en klar tendens til at menn røyker i betydelig større utstrekning både der og i Kina enn hva kvinner gjør. 

Det er for tidlig å trekke noe sikre konklusjoner om røyking, Italia og koronaviruset, og det finnes fortsatt ingen konkrete beviser på at røykere har økt risiko for å rammes av koronaviruset SARS-CoV-2. Røykere har imidlertid mer kontakt mellom hender og ansikt, noe som bør unngås i så stor grad som mulig for ikke å bli smittet.

Det finnes tydelige indikasjoner på at symptomene ved COVID-19 er mye verre for røykere enn ikke-røykere. Det skyldes alle de negative konsekvensene som røyking har på åndedrettssystemet og lungene. 

Er koronaviruset farligere for tidligere røykere som har sluttet?

Det finnes fortsatt ingen studier som påviser at tidligere røykere som har sluttet har en større risiko for å rammes alvorlig av koronaviruset og sykdommen COVID-19. Men røyking skader lungene, og noen av skadene er langvarige eller permanente. Dette kan øke risikoen for å bli hardere rammet av COVID-19, men sannsynligvis er risikoen fortsatt lavere enn for aktive røykere.

Røyking svekker immunforsvaret

Sammenhengen mellom røyking og korona handler i stor grad om immunforsvaret. Røykere får svekket immunforsvar. Det gjør at røykere blir mer mottakelige for virus, og løper en større risiko for å rammes alvorlig. Det innebærer:

 • Høyere risiko for å rammes av forskjellige virus, influensa og lungebetennelse.
 • Høyere risiko for å bli alvorlig rammet og få mer langvarige sykdommer som resultat.

COVID-19, korona og immunforsvaret

Studier viser at dårlig immunforsvar er en stor felles faktor for de som rammes hardest av korona. Dårligere immunforsvar kan komme av mange ting, som alder, eventuelle underliggende sykdommer, genetikk og livsstil. For å styrke immunforsvaret og forberede kroppen din på best mulig måte for å motvirke koronasmitte kan du:

 • Slutte å røyke – Immunforsvaret blir sterkere bare dager etter at du har sluttet å røyke.
 • Trene moderat – Regelmessig trening har bevist positiv effekt på immunforsvaret.
 • Sove – Gjennom å få riktig mengde med søvn (vanligvis mellom 7–9 timer om natten) holder du immunforsvaret ditt på topp.
 • Spise riktig – Et godt og variert kosthold er en god hjelp for immunforsvaret ditt.
 • Drikke mindre alkohol – Alkohol og andre rusmidler har en negativ effekt på immunforsvaret.
 • Stresse mindre – Mye stress kan ha en negativ effekt på immunforsvaret ditt. Prøv å finne beroligende aktiviteter som kan hjelpe deg med å stresse mindre.

Følger du tipsene over kommer du til å øke sjansene dine for å håndtere viruset på en god måte. Følg selvfølgelig også aktuelle regler og anbefalinger for kontakt med andre mennesker og hygiene. Hvis du merker noen symptomer eller blir eksponert for noen som er syk bør du rådføre deg med helsevesenet.

Røyking påvirker åndedrettssystemet

Røyking har en negativ innvirkning på pusten, helsen og luftveiene dine. 😷

 • Det skaper irritasjon i halsen, først og fremst i luftrøret og strupehodet.
 • Redusert lungefunksjon. Man blir tungpustet på grunn av opphovning og innsnevring av luftveiene i lungene og for mye slim i lungekanalene.
 • Rensesystemet i lungene blir dårligere. Det innebærer at flere giftstoffer blir værende igjen og skaper irritasjon og skader i lungene.
 • Risikoen for lungebetennelser øker. Man kan oppleve symptomer som hoste og pipende pust.

Korona og åndedrettssystemet

Viruset multipliserer seg og infiserer nærliggende celler. Som regel begynner symptomene bak i halsen og viser seg som vondt i halsen og tørrhoste.

Etterpå kryper viruset ned i lungene og skaper betennelser i slimhinnene. Det kan skade lungene og gjøre at de må jobbe hardere for å tilføre oksygen til blodet.

 • Det starter som regel med tørrhoste eller vondt i halsen.
 • Etter en stund kan symptomene øke og det blir vanskeligere å puste ettersom lungenes slimhinner hovner opp.

Dårligere oksygenstrøm i lungene kan medføre at lungene fylles med væske og døde celler. Da kan det oppstå en lungebetennelse.

Røyking øker blodtrykket

Hvis du røyker en sigarett, øker blodtrykket ditt midlertidig. 🩸

Det finnes fortsatt ingen klare beviser på at blodtrykket øker permanent på grunn av røyking. Derimot finnes det en betydelig høyere risiko for slag og hjerteinfarkt som er forbundet med høyt blodtrykk. Røykere har også høyere risiko for plakk på innsiden av blodårene.

Er koronaviruset farligere hvis man har høyt blodtrykk?

Undersøkelser viser at pasienter med høyt blodtrykk har blitt hardt rammet i større utstrekning enn de som har et normalt blodtrykksnivå. Ettersom blodtrykk i seg selv ikke burde ha noen større innvirkning på hvor hardt rammet man blir av COVID-19, tror man i stedet at det kan ha noe å gjøre med medisinen som brukes for å behandle høyt blodtrykk. Det mangler fortsatt beviser, og det er selvfølgelig viktig å følge legens råd og ikke avbryte pågående medisinering etter egen beslutning.

Er korona mer farlig hvis man bruker e-sigaretter / vaping?

Det finnes studier som viser at å røyke skader lungene.

Eksperter forutser at også e-sigaretter (vaping) kan ha negative effekter for en person som rammes av koronaviruset. Men det finnes ingen studier om akkurat sykdommen COVID-19 og røyking i form av vaping.

Er korona mer farlig hvis man snuser?

Har snusere større risiko for å bli rammet av koronavirus og sykdommen COVID-19? Det finnes ingen forskning på snusere og koronaviruset enda. Snus påvirker ikke lungene på samme måte som sigaretter. Men det er fortsatt ikke bra for kroppen, for eksempel på grunn av belastningen det gir på hjertet og karsystemet. De grunnleggende forutsetningene for å håndtere en infeksjon kan dermed bli dårligere. Det er heller ikke bra hele tiden å ta snusen inn og ut av munnen, siden god håndhygiene er viktig for å unngå å bli smittet eller spre smitten til andre.