Hver sigarett du velger
bort er en seier!

INTEGRITETSPOLICY MED BRUKERVILKÅR GENERELT

Denne integritetspolicy med brukervilkår (”Integritetspolicy”) beskriver Niconovum ABs (”Niconovum”) behandling av personopplysninger på zonnic.no (”Nettstedet”).
På andre nettsteder som tilhører selskaper innen konsernet Niconovum kan
det finnes særskilte integritetspolicies som regulerer personopplysningsbehandling
for slike nettsteder.

Du bør lese hele denne Integritetspolicy nøye. Gjennom å bruke Nettstedet eller gjennom å gi Niconovum dine personopplysninger, samtykker du til vilkårene i denne Integritetspolicy. Om du ikke samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne Integritetspolicy, bør du ikke oppgi personopplysninger til oss, eller bruke Nettstedet.

Ved behov kan Niconovum revidere denne Integritetspolicy, for eksempel på grunn av endringer i lovverket, endringer i vår personopplysningsbehandling eller ved innføring av nye eller endrede funksjoner på Nettstedet. Du bør derfor regelmessig granske Integritetspolicyen på Nettstedet. Endringer i Integritetspolicyen publiseres på Nettstedet eller per e-post.

Nettstedet er beregnet kun for personer bosatt i Norge. Nettstedet er ikke beregnet for bruk av barn og unge under 18 år. Vi samler ikke med vitende personopplysninger fra barn og unge under 18 år på dette Nettstedet. Er du under 18 år ber vi deg informere dine foreldre eller foresatte om din bruk av Nettstedet og sørge for at de sender oss godkjenning for at vi kan behandle dine personopplysninger i henhold til denne Integritetspolicyen.

INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Innsamling av dine personopplysninger kan skje både aktivt og passivt.

  • Aktiv informasjonsinnsamling skjer når du aktivt taster inn personopplysninger for å benytte spesielle funksjoner på Nettstedet, eller deltar i visse aktiviteter (f. eks. abonnerer på nyhets brev, mottar tips/forslag, deltar i konkurranser eller benytter deg av tilbud og rabatter).
  • Passiv informasjonsinnsamling skjer når du surfer på Nettstedet og visse typer informasjon samles inn ved hjelp av ulike teknikker, f. eks. IP-adresser, cookies, tagger, logger og server­logger. Se mer om cookies under punkt 8 nedenfor.

TIL HVILKE FORMÅL BRUKES DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Gjennom å gi dine personopplysninger til Niconovum gir du ditt samtykke til at Niconovum bruker dine personopplysninger til formål oppgitt i denne Integritetspolicyen. All bruk skjer i henhold til Lov om behandling av personopplysninger.

Niconovum behandler dine personopplysninger for å tilby deg tjenester og informasjon om Niconovum (inkl. konsernet), administrere din deltakelse i konkurranser og aksept av tilbud og rabatter fra Niconovum (inkl. konsernet), informere deg om andre tjenester og produkter som kan være av interesse for deg, informere deg om endringer og forbedringer på Nettstedet samt for direkte markedsføring og markedsundersøkelser. Når det gjelder behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring har du rett til å reservere deg mot dette gjennom å skriftlig anføre det til personopplysningsansvarlig, se kontaktinformasjon under punkt 7 nedenfor.

For å lære å forstå våre kunders behov bedre, kan Niconovum også bruke personopplysninger for å overvåke trafikken på Nettstedet, registrere trafikkflyt og for å undersøke medlemmenes demografi, interesser og adferd.

Niconovum vil ikke bruke dine personopplysninger til formål som er uforenlige med de formål som er oppgitt i denne Integrietspolicyen uten å informere deg om dette, og eventuelt be om ditt samtykke til slik bruk.

TIL HVEM KAN NICONOVUM UTLEVERE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Niconovum kan utlevere dine personopplysninger til tredjepart i den utstrekning loven tillater det, for å beskytte Niconovums rettigheter. Niconovum kan også utlevere personopplysninger til tredjepart som benyttes for at Niconovum skal kunnne bedrive sin virksomhet (for eksempel reklame- eller PR-byrå eller markedsundersøkelsesforetak som benyttes av Niconovum for de gjøremål som angis i punkt 2 ovenfor), for å forhindre at personopplysninger utilsiktet publiseres, for å sikre personopplysningene, for å beskytte mot bedrageri eller for å håndtere risiko, samt for å oppfylle krav etter lov eller hva som påhviler Niconovum i en rettslig tvist. Niconovum kan også overføre personopplysninger til andre selskap i konsernet, inklusive selskap som er etablert i land utenfor EU/EØS, i forbindelse med salg eller overdragelse av Niconovum eller Nettstedet, i tilfelle vil Niconovum til å påse at kjøperen samtykker i å behandle personopplysningene etter denne Integritetspolicyen.

Utlevering til tredjepart vil bare skje under forutsetning av at denne samtykker til å behandle personopplysningene i henhold til denne Integritetspolicy. Ved utlevering av dine personopplysninger til tredjepart, utover det som oppgis i denne Integritetspolicy, kommer Niconovum til å kontakte deg for å få ditt samtykke.

SIKKERHET

Niconovum bruker passende administrative, tekniske og fysiske hjelpemiddel for å beskytte personopplysninger mot skader, tyveri og bruk uten tillatelse. Niconovum forsøker også, gjennom tilpassede tiltak, å sikre at personopplysningene er korrekte, oppdaterte og fullstendige. Niconovum tar dog ikke ansvar for at de opplysningene du oppgir er korrekte, oppdaterte eller fullstendige, og kan heller ikke garantere for at informasjonen som overføres via Internett eller via mobilnettet er sikker eller feilfri.

TILGANG OG RETTELSER

Om du ønsker informasjon om hvilke personopplysninger Niconovum har lagret om deg, kan du sende en begjæring om innsyn til info@niconovum.se. En gang per år kan du kostnadsfritt få oppgitt hvilke personopplysninger Niconovum har lagret om deg. Ytterligere opplysninger gis mot dekning av kostnader som Niconovum kan komme til å gjøre krav på. Du kan til samme adresse sende begjæring om rettelse av feil eller ufullstendige personopplysninger eller begjære visse personopplysninger slettet.

PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG

Niconovum er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger
på dette Nettstedet. Du kan kontakte oss per e-post til info@niconovum.se,
per post til Niconovum AB, Järnvägsgatan 13, 252 24 Helsingborg eller
på telefon +46 42 19 94 30.

Ovennevnte adresser og telefonnummer kan også anvendes til andre spørsmål om Nettstedet eller om Niconovum.

COOKIES

En cookie er en liten mengde informasjon som sendes fra et nettsted til din harddisk via din nettleser. Cookien inneholder informasjon som nettsteder trenger for interaksjon med deg og som muliggjør personlig tilpasning av innholdet på nettstedet. På Nettstedet brukes cookies for å identifisere din nettleser og for å fastslå hvorvidt du har installert den programvaren som kreves for å få tilgang til visse opplysninger/materiell på nettstedet. Programvare på Nettstedet bruker også cookies for å utstyre deg med en interaktiv sekvens som ved ditt besøk gir deg tilgang til innholdet på nettstedet.

Om du ikke vil akseptere cookies kan din nettleser innstilles slik at du automatisk nekter lagring av cookies eller får informasjon hver gang et nettsted spør om å få lagre cookies. Gjennom nettleseren kan også tidligere lagrede cookies slettes. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Velger du å ikke akseptere cookies kan Nettstedet fortsatt brukes, men med begrenset funksjonalitet.

BRUK AV COOKIES

Ifølge lov om elektronisk kommunikasjon skal alle som besøker et nettsted med cookies får informasjon om:

  • at nettstedet bruker cookies
  • hva disse cookies brukes til
  • hvordan cookies kan unngås

Zonnic.no bruker cookies. En cookie er en liten tekstfil som lastes ned på din datamaskin. Cookies brukes på Nettstedet for å samle inn statistikk over hvor mange besøk Nettstedet har hatt. Ingen personlig informasjon lagres. Ingen IP-adresser lagres.

Hvis du ikke vil akseptere cookies kan du gjøre innstillinger i din nettleser slik at du automatisk avviser cookies eller får informasjon om at et nettsted bruker cookies. Gjennom din nettleser kan du også slette tidligere lagrede cookies. Se din nettlesers hjelpesider for mer informasjon.

LENKAR PÅ NETTSTEDET

Dette Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Legg merke til at Niconovum ikke tar noe ansvar for integritetsbeskyttelse eller innholdet for øvrig på disse nettstedene.

RETTSLIGE FORBEHOLD

Niconovum eier eller er lisenstaker til Nettstedet og innholdet på Nettstedet samt tilhørende immaterielle rettigheter. Informasjon og materiell på Nettstedet i form av tekst, bilder, lyd, filmer, presentasjoner, logoer m.m. får ikke, om ikke annet følger av lovverket (f. eks. begrenset anvendelse for privat, ikke-kommersiell bruk) eller om ikke annet er særskilt oppgitt på Nettstedet, kopieres, overføres, spres, lagres eller endres uten forutgående skriftlig tillatelse fra Niconovum. Om du sender informasjon eller materiell til Niconovum eller legger ut informasjon eller materiell på Nettstedet er du fullt ut ansvarlig for at du har rett til å gjøre det og at det ikke medfører å krenke andres rettigheter eller integritet. Du samtykker til at Niconovum blir eier av den informasjon og materiell som du sender til Niconovum eller legger ut på Nettstedet, og med rett til å bruke det i sin helhet uten vederlag, inkludert, men ikke begrenset til, å gjøre endringer, publisere og videreformidle informasjonen og materiellet.

Alt innhold på Nettstedet publiseres som det er og Niconovum gir ingen garanti om at innholdet er komplett, riktig eller oppdatert. Niconovum har rett til når som helst å fjerne, legge til eller endre innholdet på Nettstedet. Så langt lovverket tillater det, fraskriver Niconovum seg ansvar for skader eller tap, direkte eller indirekte forårsaket av din bruk av innholdet på Nettstedet, eller som følge av at innholdet ikke er tilgjengelig eller kan brukes fullt ut.

ANSVARLIG UTGIVER OG KONTAKTINFORMASJON

Ansvarlig utgiver: VD Nils Siegbahn

Niconovum AB
Järnvägsgatan 13
252 24 Helsingborg
Sverige
info@niconovum.se
www.niconovum.se

Sist oppdatert 11. Juli 2018