Hver sigarett du velger
bort er en seier!

OM NIKOTIN OG NIKOTINABSTINENS

ER DET FARLIG Å BRUKE NIKOTINLEGEMIDLER?

Det anses ikke å utgjøre noen stor helserisiko å bruke nikotinlegemidler. Særlig ikke hvis man sammenligner
det med risikoen ved å røyke, eller å begynne å røyke igjen dersom man har sluttet. Selve Nikotinet er ikke det som forårsaker tobakksrelaterte sykdommer, som for eksempel lungekreft. Dette gjelder derimot de mer enn 6500 ulike stoffene i sigarettrøyken, hvorav omtrent 150 av dem er bevist skadelige. Nikotinets effekter er koblet til dosen og forsvinner når kroppen ikke tilføres mer nikotin. Nikotinlegemidler er dermed alltid et sikrere alternativ enn tobakk.

HVORDAN PÅ VIRKER NIKOTIN KROPPEN?

Nikotin kan tas opp av kroppen på mange forskjellige måter. Det enkleste er via slimhinner, som for eksempel i munnen, og via lungevevet. Idet nikotin når hjernen, sendes det ut dopamin, som er den signalsubstansen som gir oss en belønning. Tobakkbrukere kan oppleve nikotin som både stimulerende, fokuserende og dempende. Effekten beskrives blant annet som en følelse av økt velbehag og at man kjenner seg lettere til sinns.

HVA SKJER I KROPPEN VED NIKOTINABSTINENS?

Det er vanlig å få både emosjonelle og fysiske vansker av nikotinabstinens. Det er ofte disse hindringene
som gjør det så vanskelig å bli røykfri. I tillegg til å føle et sterkt behov for å røyke, kan det også oppstå andre ubehag. Dårlig humør, angst og rastløshet er vanlige problemer som kan oppstå hvis man har valgt å stumpe røyken. Formålet med nikotinlegemidler er å tilføre kroppen rent, nøyaktig balansert nikotin, slik at man ikke
føler abstinenssymptomene. Når man føler seg klar, kan man trappe ned bruken av nikotinlegemidler for å senere kunne bli helt nikotinfri.Kjøp Zonnic her
Kjøp Zonnic her