Passiv røyking – et helse- og miljøproblem

Røyking påvirker ikke bare den som røyker. Også pårørende og personer i røykerens omgivelser kan bli negativt påvirket, selv om de aldri røyker selv. Å slutte å røyke kan derfor være positivt for flere enn deg selv. Familie og venner tjener også på at du stumper røyken for godt.


 

Alt du bør vite om passiv røyking


Hva innebærer passiv røyking?

Passiv røyking betyr at du ikke røyker selv, men at du utsettes for tobakksrøyk fra personer i dine omgivelser. Dermed blir du også påvirket av alt det skadelige som røyking fører med seg.

Å utsettes for så kalt miljømessig tobakksrøyk over lengre perioder er en like stor helserisiko som å røyke selv. Fem til ti tilfeller av lungekreft i året kan kobles til passiv røyking, og ca. 400 tilfeller av hjerte- og karsykdommer.

Hvordan passiv røyking kan forårsake problemer for helsen min?

Å få i seg røyk via andre er i utgangspunktet det samme som å røyke selv. En person som er passiv røyker kan derfor få i seg like mye av de skadelige stoffene og giftstoffene som finnes i tobakksrøyken som røykeren får. Hvis du i tillegg er følsom for røyk, kan det også føles ubehagelig og irriterende. Og det lukter selvsagt ikke godt. Lukten setter seg også fast i ikke-røykerens klær og hår, like lett som røykerens.

Vanlige symptomer eller problemer som kan oppstå er:

 • irritasjon i øynene
 • hoste
 • sviende følelse i halsen
 • hodepine
 • kortpustethet

Mengden røyk og hvor lenge man utsettes for den er selvsagt direkte avgjørende for hvor store negative helseeffekter man risikerer. Følgende risikoer du utsettes for når du er i nærheten av en røyker er:

 • Langvarig eksponering for tobakksrøyk kan øke risikoen for lungekreft med 20 prosent.
 • Risikoen for å få hjerteinfarkt øker med 30 prosent.
 • For personer med hjertesykdom kan passiv røyking øke risikoen for angina.
 • Astma og allergi kan forverres av tobakksrøyk, og øker også risikoen for kroniske luftveissymptomer.

Røyker du, men ønsker å minimere helserisikoen for omgivelsene og familien din? Sørg da for:

 • Røyk alltid i god avstand fra andre, spesielt barn.
 • Forsøk å skifte klær etter at du har røyket, da innrøykede tekstiler bærer med seg de giftige stoffene i røyken.
 • Prøv å bytte ut sigaretten mot et røykfritt nikotinmiddel, for eksempel sugetabletter, nikotinplaster eller nikotinspray. Dette tar brodden av røyksuget og har den store fordelen at de ikke sjenerer andre.

Passiv røyking og barn

Barn og tobakk er selvsagt en dårlig kombinasjon, og små barn er spesielt følsomme for passiv røyking. Barn som vokser opp i et miljø med tobakksrøyk er oftere rammet av luftveisinfeksjoner og ørebetennelser enn barn som bor i røykfrie hjem. Det er fordi lungene deres rett og slett fungerer dårligere, med slimhinner og luftveier som er mer utsatt for infeksjon.

Er du nybakt forelder? Husk at passiv røyking i hjemmet øker risikoen for plutselig spedbarnsdød. Å holde hjemmemiljøet fritt for tobakksrøyk er det tryggeste og sunneste alternativet. 🚭

Å slutte med sigaretter som forelder er dermed en stor gave, ikke bare til deg selv, men også til barna og partneren. Familien har større sjanse til å holde seg frisk og potensielt får man også mer tid sammen.

Passiv røyking under graviditet og amming

Hvis du er gravid, anbefales det å unngå røykfylte miljøer så langt det er mulig. Røyken som mor inhalerer påvirker fosteret i livmoren på en svært negativ måte. Blant annet er det mer sannsynlig at barnet får allergi eller astma.

Dessverre kan listen over risikoer gjøres enda lengre. Studier viser for eksempel at passiv røyking under svangerskapet kan føre til at barnets motorikk og oppmerksomhet blir betydelig dårligere. Et barn hvis mor ble utsatt for passiv røyking er mer sannsynlig å bli avhengig av tobakk i tenårene.

Hvordan påvirker passiv røyking hunden min og andre kjæledyr?

Det er ikke bare menneskers helse som er i faresonen når det gjelder tobakksrøyk. Selv våre firbeinte venner har det dårlig når eieren røyker. En studie fra University of Glasgow viser for eksempel at risikoen for at kjæledyr får kreft øker i en husholdning som røyker.

Spesielt katter er svært utsatt. 😿 Forskernes hypotese innebærer at store mengder skadelige stoffer legger seg i pelsen og at de får i seg giftstoffene når de vasker seg.

Det er også viktig å huske at kjæledyr har svært følsomme små neser. Mange av oss mennesker har vanskeligheter med å lukte tobakksrøyk. Man kan derfor med stor sannsynlighet anta at en hund med mye bedre utviklet luktesans enn oss, også lider enda mer enn oss.